Mae Gŵyl Ysgolion yr Adar Gleision o Adre yn ôl!

Cofrestrwch yma ar gyfer Gŵyl Ysgolion yr Adar Gleision o Adre!

Bydd Gŵyl Ysgolion yr Adar Gleision o Adre yn dychwelyd o ddydd Llun 8 i ddydd Gwener 12 Chwefror 2021.

Bydd yr ŵyl wythnos o hyd yn hybu lles a dysgu plant drwy gyfrwng gweithgareddau a phecynnau adnoddau am ddim ar thema pêl-droed ar gyfer plant y Blynyddoedd Cynnar, y Cyfnod Sylfaen, a Chyfnod Allweddol 2.

Manteisiodd dros 100 o ysgolion cynradd ar yr ŵyl yn ystod y cyfnod clo cenedlaethol cyntaf, a bellach mae deunyddiau Cymraeg ar gael, felly rydym yn disgwyl i fwy byth o ysgolion, plant a rhieni dreulio wythnos lawn chwarae a champau gyda Gŵyl yr #AdarGleisionOAdre.

Bydd tîm cyntaf dynion a menywod Clwb Pêl-droed Caerdydd yn gosod heriau ffitrwydd hwyliog i blant roi cynnig arnynt gartref.

Bydd yr wythnos lawn gweithgareddau yn dod i ben gyda diwrnod mabolgampau rhithiol ddydd Gwener 12 Chwefror. Bydd hyn yn cynnwys amrywiaeth o weithgareddau creadigol a chynhwysol, ac ni fydd angen dim cyfarpar ymarfer corff arbennig, dim ond llond llaw o eitemau bob dydd o’r cartref.

Gall ysgolion gofrestru i ymuno â’r ŵyl a byddant yn cael pecynnau adnoddau ar 1 Chwefror.

Rhieni, os nad yw'ch ysgol wedi cofrestru, byddwn yn uwchlwytho'r holl adnoddau i'n gwefan!

Meddai Leanne Gibbs, rhiant o Ysgol Gynradd Treffilip, Tredegar Newydd:

Cafodd fy mab Harijac sbort mawr yn gwneud y tasgau a osododd Cardiff City FC Foundation. Mae e’n ffan pêl-droed mawr, ac roedd y tasgau i wneud â phêl-droed ac yn llawer o hwyl, felly roedd yn pawb yn ein tŷ ni wrth ein boddau, ac fe gafodd e lawer o hwyl tra roedd e’n dysgu. Rwy mor ddiolchgar ein bod ni’n gallu defnyddio’r adnoddau yma yn ystod y cyfnod clo.

Cofrestrwch yma ar gyfer Gŵyl Ysgolion yr Adar Gleision o Adre!