Ein strategaeth

Mae ein strategaeth yn dangos sut yr ydym yn bwriadu ysbrydoli plant, pobl ifanc a theuluoedd yn ne Cymru i gyflawni eu potensial yn llawn.

Mae ein strategaeth yn dangos sut yr ydym yn bwriadu ysbrydoli plant, pobl ifanc a theuluoedd yn ne Cymru i gyflawni eu potensial yn llawn.

Rydyn ni wedi ymrwymo i weithio’n agos gyda’n cymunedau a chreu cyfleoedd i bobl fyw bywydau iachach, gwella cyfleoedd addysg a chyflogaeth, a lleihau troseddu ac aildroseddu.

Cliciwch yma i weld ein strategaeth pum mlynedd

The site uses cookies to enable functionality and provide site usage data. Details can be found in our Privacy Policy. Continuing to use this site implicitly accepts this usage of cookies.