Girls Kicks

Mae Kicks yn rhaglen allgymorth i bobl ifanc sy’n ceisio creu cymunedau mwy diogel, mwy cynhwysol a lleihau troseddu...

Mae sesiynau Girls Kicks Prif Gynghrair Sefydliad Pêl-droed Dinas Caerdydd yn rhoi mynediad i ferched ifanc rhwng 8-16 oed i sesiynau pêl-droed am ddim mewn amgylchedd diogel.

Tŷ Chwaraeon Dinas Caerdydd - 3G Arena Dan Do Ocean Park: Dydd Sadwrn 9:30-11am

Mae Kicks yn rhaglen allgymorth i bobl ifanc sy’n ceisio creu cymunedau mwy diogel a lleihau troseddu. Mae Kicks yn rhoi mynediad i bobl ifanc yn Ne Cymru at sesiynau pêl-droed am ddim, gweithgareddau ar-lein, a chyfleoedd ar gyfer datblygiad personol yn ogystal ag ymgysylltu â phobl ifanc drwy waith ieuenctid allgymorth.

Os ydych chi neu unrhyw un arall yn eich cartref wedi dangos symptomau COVID-19 yn ystod y 14 diwrnod diwethaf, neu os ydych chi wedi dychwelyd yn ddiweddar o wlad lle mae angen i chi fod mewn cwarantin, peidiwch â threfnu na mynd i safle Kicks.

Sign up today!

Kicks Expression of Interest

Participants Details and InformationParent/Guardian Details
Other DetailsConsent InformationThe site uses cookies to enable functionality and provide site usage data. Details can be found in our Privacy Policy. Continuing to use this site implicitly accepts this usage of cookies.