Rhannu Cyffro’r Nadolig ar draws De Cymru

17 Rhagfyr 2021

Yn y cyfnod cyn y Nadolig, mae ein hyfforddwyr wedi bod yn brysur yn rhoi gwên ar wynebau drwy ddanfon parseli o deganau i lond llaw o’n hysgolion partner.

Gyda chefnogaeth Kayes o Cardiff Toys, rydyn ni wedi darparu pecynnau i 15 o ysgolion cynradd partner yng Nghaerdydd a’r Cymoedd – gan rannu llawenydd y Nadolig ar draws de Cymru.

Un o’r ysgolion a gafodd barsel tegan oedd Ysgol Gynradd Gymunedol Penpych ym Mlaenrhondda yn Rhondda Cynon Taf.

Dywedodd Mr Teifion Lewis, Pennaeth Ysgol Gynradd Gymunedol Penpych:

“Rydyn ni mor ddiolchgar am y rhoddion caredig gan Sefydliad Pêl-droed Dinas Caerdydd. Bydd y teganau a’r offer yn sicr yn dod â hwyl yr ŵyl i lawer o deuluoedd sy’n ymwneud ag Ysgol Gynradd Gymunedol Penpych.”

Dywedodd Philip Kaye, Rheolwr Gyfarwyddwr Kayes, Caerdydd:

“Mae bob amser yn bleser cefnogi’r gwaith gwych mae Sefydliad Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd a chlwb pêl-droed Dinas Caerdydd yn ei wneud yn y gymuned. Rydyn ni’n hapus i chwarae ein rhan i gefnogi teuluoedd yr adeg hon o’r flwyddyn."

The site uses cookies to enable functionality and provide site usage data. Details can be found in our Privacy Policy. Continuing to use this site implicitly accepts this usage of cookies.