Pritchard a Kavanagh yn ymweld â Gerddi Grange

29 Hydref 2021

Roedd aelodau o garfan Dan 23 oed Dinas Caerdydd wedi cymryd amser o’u hamserlenni prysur i ymweld ag un o weithgareddau hanner tymor Uwch Gynghrair Kicks Sefydliad Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd yng Ngerddi Grange yn Grangetown.

Cyfarfu Owen Pritchard a Ryan Kavanagh â’r cyfranogwyr, gan ddysgu mwy am y prosiect cyn cymryd rhan mewn sesiwn pêl-droed cyn cyflwyno gwobrau a llofnodi rhaglenni ar gyfer y 30 a mwy o bobl ifanc a oedd yn bresennol.

Mae mor bwysig ein bod yn defnyddio chwaraewyr Dinas Caerdydd fel modelau rôl cadarnhaol yn eu cymunedau a thrwy ein prosiect Premier League Kicks, rydyn ni'n gweithio gyda phobl ifanc 11-19 oed ledled de Cymru i gefnogi eu datblygiad personol.

Ymunodd Ryan ac Owen ag elfen ymarferol y sesiwn

Wrth siarad yn ystod yr ymweliad, dywedodd Pritchard:

“Pan oeddwn i’n blentyn, rwy’n cofio cwrdd â rhai o’r chwaraewyr a oedd yn chwarae ar y pryd, a dydych chi byth yn ei anghofio.

“Mae gennym gyfrifoldeb fel chwaraewyr i roi rhywbeth yn ôl i’r gymuned a mynd i sesiwn fel hon a rhoi gwên ar wynebau’r plant sy’n rhoi cymaint o foddhad.”

Mae ein sesiynau Premier League Kicks yn cael eu cynnal ledled de Cymru bob wythnos a gallwch ddod o hyd i’ch sesiwn agosaf drwy glicio yma.

The site uses cookies to enable functionality and provide site usage data. Details can be found in our Privacy Policy. Continuing to use this site implicitly accepts this usage of cookies.