Canlyniadau’r Cwpan Cydlyniant ar gyfer 2022

06 Rhagfyr 2021

Bydd Cwpan Cydlyniant Cymunedol Caerdydd yn dychwelyd ar gyfer 2022, ar y cyd â Heddlu De Cymru a Chymdeithas Horn Development.

Bellach yn ei nawfed flwyddyn, mae’r gystadleuaeth yn defnyddio grym pêl-droed i chwalu rhwystrau, creu cyfleoedd i feithrin cysylltiadau a dod â chymunedau at ei gilydd.

Bydd 15 cymuned o bob cwr o Gaerdydd yn cymryd rhan yn y twrnamaint, gyda thimau o gymunedau Yemen, Sierra Leone, Pacistan, Bengâl, Cwrdeg, y Drindod, Mali, Syria, y Rhath, Groeg, Sbaen, Somalia, Portiwgal, Romania a Phalesteina yn cymryd rhan, yn ogystal â thîm o Swyddogion Heddlu De Cymru.

Mae’r Cwpan Cydlyniant yn galluogi’r cymunedau hyn i ddeall diwylliant a chredoau ei gilydd yn well ac mae’n amlinellu pwysigrwydd ysbryd cymunedol ledled prifddinas Cymru.

Gan weithio ar y cyd â Heddlu De Cymru, mae gan bob cymuned dîm Partneriaeth Cymdogaeth yr Heddlu, sy’n helpu i chwalu’r stigma rhwng yr heddlu a thrigolion y cymunedau sy’n cymryd rhan.

Gan ddechrau ym mis Ionawr 2022, bydd yr 16 cymuned yn cael eu rhannu’n 4 grŵp o 4 tîm, gyda’r tîm buddugol o bob grŵp yn symud ymlaen i Ddiwrnod y Rownd Derfynol ym mis Mai, lle bydd un tîm yn cael ei goroni’n Bencampwyr.

Tynnwyd yr enwau o het yn Stadiwm Dinas Caerdydd, a dyma’r grwpiau:

Grŵp A

Cymuned Mali

Cymuned y Drindod

Cymuned Cwrdeg

Cymuned Palestina

Grŵp B

Cymuned Sbaen

Heddlu De Cymru

Cymuned Pacistan

Cymuned Rwmania

Grŵp C

Cymuned Groeg

Cymuned Portiwgal

Cymuned Yemen

Cymuned Syria

Grŵp D

Cymuned Bengâl

Cymuned SYL

Cymuned y Rhath

Cymuned Sierra Leone

Cynhaliwyd Rownd Derfynol Cwpan Cydlyniant 2019 yn Stadiwm Dinas Caerdydd

Dywedodd yr Uwcharolygydd Jason Rees, Pennaeth Gweithrediadau Caerdydd a Bro Morgannwg ac Arweinydd Troseddau Casineb Heddlu De Cymru:

“Mae Caerdydd yn ddinas sy’n datblygu a bob blwyddyn, mae’r proffil demograffig a chymdeithasol yn newid. Yn yr un modd, ceir tirwedd o droseddu sy’n newid o hyd hefyd, ac rydyn ni'n gweithio’n galed i gadw golwg ar sut mae’r newidiadau hyn yn effeithio ar ein cymunedau lleol.

Mae perthnasoedd â’n cymunedau’n cael eu meithrin dros amser ac mae digwyddiad blynyddol fel y Cwpan Cydlyniant Cymunedol yn ein galluogi i ddatblygu cysylltiadau hirdymor gydag aelodau’r gymuned ac yn ein galluogi i fod yn ymwybodol o anghenion a phryderon y cyhoedd sy’n newid.”

Mae’r digwyddiad yn galluogi cymunedau BAME i ddod ynghyd mewn twrnamaint cydweithredol, gan ddefnyddio pêl-droed a grym Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd i ysbrydoli ac uno’r rheini sy’n cymryd rhan.

Mae Cwpan Cydlyniant Cymunedol Caerdydd yn cysylltu â Phrosiect Kicks Sefydliad Pêl-droed Dinas Caerdydd, rhaglen allgymorth i bobl ifanc sy’n ymgysylltu â phobl ifanc o bob cefndir mewn pêl-droed, chwaraeon a datblygiad personol – gan sicrhau dylanwad cadarnhaol, dibynadwy mewn ardaloedd sydd ag anghenion mawr ledled de Cymru.

Mae rhagor o wybodaeth am Kicks ar gael drwy glicio yma.

Cadwch yn gyfoes!

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr misol isod...

The site uses cookies to enable functionality and provide site usage data. Details can be found in our Privacy Policy. Continuing to use this site implicitly accepts this usage of cookies.