Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd yn lansio Apêl ‘Boots for Bluebirds’

17 Mehefin 2022

Mae Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd a Sefydliad Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd yn galw ar bob cefnogwr i roi esgidiau pêl-droed i’r rheini sydd eu hangen yn ein cymunedau.

Mae llawer o blant a phobl ifanc yng nghymunedau Dinas Caerdydd yn methu fforddio esgidiau pêl-droed ac esgidiau addas i fanteisio ar gyfleoedd pêl-droed lleol.

Gyda’r argyfwng costau byw cynyddol yn gorfodi mwy o deuluoedd i dlodi, ni fydd mwy fyth o bobl yn gallu profi’r manteision iechyd a chymdeithasol sy’n gysylltiedig â phêl-droed.

Yng Nghlwb Pêl-droed Dinas Caerdydd, rydyn ni’n frwd dros gynhwysiant a gwneud pêl-droed yn fwy hygyrch. Felly, rydyn ni’n galw ar gefnogwyr i roi esgidiau pêl-droed, esgidiau rhedeg a phadiau crimog i gefnogi’r rheini sydd ei angen fwyaf.

Rydyn ni’n chwilio am y canlynol mewn pob maint – plant ac oedolion:

  • Esgidiau pêl-droed
  • Esgidiau cae pob tywydd
  • Padiau crimog

Bydd unrhyw esgidiau a roddir yn cael eu dosbarthu drwy dîm y Sefydliad i’n hysgolion a grwpiau cymunedol partner, gan ddechrau gyda theuluoedd incwm isel a phobl ifanc sy’n byw mewn ardaloedd difreintiedig.

Mae Merched Dinas Caerdydd a thîm dan 23 hefyd yn cefnogi'r ymgyrch

Mae ein biniau rhodd ar gael yn unrhyw un o’r lleoliadau canlynol:

  • Siop Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd (CF11 8AZ) - dim ond ar ddiwrnod gêm
  • Tŷ Chwaraeon Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd (CF11 8AW)
  • Arena Ocean Park (CF24 5HF)
  • Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd (CF11 8AZ)
  • Adeilad Academi Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd ym Mharc Chwaraeon Prifysgol De Cymru (CF37 5UP)

Os nad oes gennych chi unrhyw git sbâr ond yn dal eisiau cefnogi’r ymgyrch, gallwch anfon neges destun at ‘BOOTS4BLUEBIRDS’ i 70085 i roi £5 i Sefydliad Pêl-droed Dinas Caerdydd.

The site uses cookies to enable functionality and provide site usage data. Details can be found in our Privacy Policy. Continuing to use this site implicitly accepts this usage of cookies.