Gweithgareddau Sylfaen yn dychwelyd ar gyfer 2022

03 Ionawr 2022

Yn ystod yr wythnos sy’n dechrau ar 3 Ionawr 2022, bydd ein gweithgareddau’n dychwelyd ac rydyn ni’n edrych ymlaen at flwyddyn arall o weithio gyda’n partneriaid, ein buddiolwyr a newid bywydau ar draws de Cymru.

Dyma ddyddiadau dychwelyd pob un o’n prosiectau:

Blynyddoedd Cynnar ac Addysg Gynradd

Bydd y rhaglenni’n dychwelyd i’r ddarpariaeth wyneb yn wyneb o ddydd Llun 10fed Ionawr 2022 ymlaen.

Ar gyfer pob ymholiad sy’n ymwneud â’r rhaglen, cysylltwch â Liam Nagi:

Ffôn| 07701 287 685

E-bost| Liam.Nagi@cardiffcityfc.org.uk

Addysg Uwchradd

Bydd y rhaglenni’n dychwelyd i’r ddarpariaeth wyneb yn wyneb o ddydd Iau 6ed Ionawr 2022 ymlaen.

Ar gyfer pob ymholiad sy’n ymwneud â’r rhaglen, cysylltwch â Thomas Lloyd:

Ffôn| 07701 287 699

E-bost| Thomas.Lloyd@cardiffcityfc.org.uk

Addysg a Hyfforddiant ôl-16

Bydd y rhaglenni’n dychwelyd i’r ddarpariaeth wyneb yn wyneb o ddydd Iau 6ed Ionawr 2022 ymlaen.

Ar gyfer pob ymholiad sy’n ymwneud â rhaglenni, cysylltwch â Matthew Pugh:

Ffôn| 07538 813 130

E-bost| Matthew.Pugh@cardiffcityfc.org.uk

Gwaith Maes Ieuenctid a Chymunedol

Bydd y rhaglenni’n dychwelyd i’r ddarpariaeth wyneb yn wyneb o ddydd Iau 6ed Ionawr 2022 ymlaen.

Ar gyfer pob ymholiad am weithgareddau gwaith maes ieuenctid, cysylltwch â Ben Burns:

Ffôn| 07538 812 792

E-bost| Ben.Burns@cardiffcityfc.org.uk

Gweithgareddau Anabledd

Bydd y rhaglenni’n dychwelyd i’r ddarpariaeth wyneb yn wyneb o ddydd Iau 6ed Ionawr 2022 ymlaen.

Ar gyfer pob ymholiad gweithgareddau i bobl anabl, cysylltwch â Chris Foot:

Ffôn| 07572 231 719

E-bost| Chris.Foot@cardiffcityfc.org.uk

Gweithgareddau i Gyn-filwyr

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am weithgareddau i gyn-filwyr, cysylltwch â Michael Jeffery:

Ffôn| 07538 813 206

E-bost| Michael.Jeffery@cardiffcityfc.org.uk

Diogelwch staff a buddiolwyr yw ein prif flaenoriaeth o hyd a byddwn yn parhau i fonitro’r sefyllfa’n agos ac yn rhoi diweddariadau pan fo angen.

I weld rheolau a chanllawiau diweddaraf y Coronafeirws yng Nghymru, cliciwch yma.

The site uses cookies to enable functionality and provide site usage data. Details can be found in our Privacy Policy. Continuing to use this site implicitly accepts this usage of cookies.