Stori Mel

Army veteran Mel was battling isolation, mental health, and addiction issues when he became involved in our Positive Pathways project...

Roedd Mel, cyn-filwr yn y Fyddin, yn brwydro yn erbyn materion ynysu, iechyd meddwl a dibyniaeth pan ddaeth yn rhan o’n prosiect Llwybrau Cadarnhaol.

Mae Llwybrau Cadarnhaol yn defnyddio pŵer Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd i gysylltu a chefnogi cyn-filwyr, gyda’r nod o leihau arwahanrwydd cymdeithasol, unigrwydd a gwella lles corfforol a meddyliol.

Mae sesiynau wythnosol ar-lein ac wyneb yn wyneb yn rhoi strwythur a chymorth i gyn-filwyr ddod at ei gilydd, cysylltu a chymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau sy’n gwella lles corfforol a meddyliol.

Dywed Mel fod ymuno â’r prosiect wedi caniatáu iddo wneud ffrindiau newydd a datblygu perthynas gyda chyn-filwyr eraill a oedd yn wynebu problemau tebyg iddo:

“Cefais gymaint o groeso yn y grŵp, ac rydw i wedi mwynhau cwrdd a dod yn ffrindiau gyda chyn-filwyr eraill. Nid yn unig y mae’r prosiect hwn wedi fy helpu i gymdeithasu eto, ond mae wedi fy ngalluogi i gael gafael ar gymorth nad oeddwn i hyd yn oed yn gwybod ei fod yn bodoli gan sefydliadau eraill yn y maes hwn. Rydw i wedi gwneud ffrindiau rydw i’n eu gweld yn rheolaidd yn fy amser fy hun, felly mae’r prosiect hwn wedi newid fy mywyd ar sawl lefel i mi.”

Roedd Mel yn arbennig o falch o gymryd rhan mewn prosiect garddio coffa yn Stadiwm Dinas Caerdydd a dywedodd ei fod "wrth ei fodd" ar ôl ennill gwobr am y 'Cyfraniad Mwyaf Eithriadol' i'r prosiect:

“Mae bod yn rhan o’r prosiect hwn wedi rhoi profiadau anhygoel i mi, fel teithiau i Ben y Fan a’r Ardd Goed Genedlaethol. Rwyf hefyd wedi mwynhau gweithio ar yr ardd goffa a sgwrsio â ffrindiau newydd yn y Stadiwm.

“Mae gweithio gyda chyn-filwyr eraill fel fi wedi fy helpu i fod yn agored a siarad am fy lles. Oherwydd ein bod ni wedi rhannu profiadau tebyg, maen nhw’n fy neall i ac nid ydynt yn fy marnu i.

“Mae bod yn rhan o’r prosiect Llwybrau Cadarnhaol wedi rhoi’r hunanhyder i mi siarad mewn grwpiau mwy a chydnabod bod gen i rywbeth i’w gynnig. Rydw i nawr eisiau helpu pobl eraill sydd wedi gwasanaethu mewn gwrthdaro ac sydd angen cefnogaeth yn yr un ffordd ag oedd ei hangen arnaf i. Rydyn ni i gyd yn helpu ac yn gofalu am ein gilydd yn y grŵp hwn, ac alla i ddim diolch digon i Sefydliad Pêl-droed Dinas Caerdydd am roi’r cyfle gwych hwn i mi sy’n newid bywydau.”

Mae rhagor o wybodaeth am ein prosiect Llwybrau Cadarnhaol ar gael drwy glicio yma.

The site uses cookies to enable functionality and provide site usage data. Details can be found in our Privacy Policy. Continuing to use this site implicitly accepts this usage of cookies.